Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

Buddismo per la pace, la cultura e l’educazione

26 settembre 2023 Ore 23:45
Stampa

Sesto Corso Nazionale Futuro – Le poesie dei ragazzi

Durante il Corso futuro i partecipanti hanno visitato Villa Viviani e la collina di Fiesole, luoghi cari al maestro Ikeda, dove egli si recò nelle sue visite a Firenze. Ispirati dal maestro e dal significato di quella loro visita, sulla collina di Fiesole i ragazzi di ogni regione hanno dato vita a delle poesie, riportate in queste pagine.

Dimensione del testo AA

Durante il Corso futuro i partecipanti hanno visitato Villa Viviani e la collina di Fiesole, luoghi cari al maestro Ikeda, dove egli si recò nelle sue visite a Firenze. Ispirati dal maestro e dal significato di quella loro visita, sulla collina di Fiesole i ragazzi di ogni regione hanno dato vita a delle poesie, riportate in queste pagine. Calabria Nùa, bìeddri cum’a vita forti cum’u sule eterni cum’a terra Nùa, u futur’i oji cuntìenti cumu a criature alliberàti cumu fenici Vulàmu avuti ogni juarnu, mmianzu u cìelu d’a vita Viviamu oji, stasira, mòni. Chiudìmu ssi telefoni a rapìm’u core. Nùa, Bodhisattva d’a Terra, amàmuni sempi ccu passione e cummattìmu cum’a liuni ppè kosen rufu Cum’u sule allùma ru munnu, a luci d’a speranza ca escia di l’ùacchi di na fenice po’ allumare tuttu chiru ca li sta ntùarnu. Traduzione Noi, belli come la vita Forti come il sole Eterni come…

Contenuto riservato agli abbonati

Accedi Sottoscrivi un abbonamento

©ilnuovorinascimento.org – diritti riservati, riproduzione riservata